Center for Sundhed, Holstebro er af Nohrcon blevet nomineret til prisen “Årets sundhedsbyggeri 2018”. Afstemningen er i gang, og 5 projekter kæmper om titlen! 

Sidste gang gik Nohrcons pris til et fremsynet plejecenter, men denne gang kan æren tilfalde vidt forskellige sundhedsbyggerier. Fem projekter er nomineret, men kun ét kan løbe med hæderen – bliver det: Center for Sundhed i Holstebro, Demenslandsbyen Tornhøjhaven i Aalborg, Nyt Psykiatrisk Center i Skejby, Seniorboligerne i Diakonissestiftelsen på Frederiksberg eller Hvidovre Sundhedscenter? Afstemningen er nu åben, og der kan stemmes indtil d. 1. maj! Prisen uddeles på Nohrcons konference “Fremtidens sundhedsbyggeri 2019” d. 8. maj i København.  

 

Begrundelse for nominering:

 
Center For Sundhed i Holstebro er et samlende og lokalt sundhedstilbud for Region Midt og Holstebro Kommune og bruges dagligt af ca. 2.300 brugere. Huset favner en bred vifte af funktioner fra private klinikker og akutfunktioner til psykiatri – og om få år udvalgte hospitalsfunktioner. 


Når man ankommer til hovedindgangen ved sundhedscenterets syd-østvendte facade, møder man en bygning, der som to åbne arme byder indenfor. Med den ene ”arm” lettere løftet bliver man ledt ind under denne, således overdækket, til man træder indenfor og modtages i det høje atrium, hvor lyset strømmer ned fra loftets store ovenlys.

Bygningen er logisk og enkelt disponeret. Fra indgangen ledes man naturligt via receptionsområdet til bygningens omdrejningspunkt – atriet. Herfra kan man let overskue huset, og den store atriumtrappe markerer sig midt i rummet, så man ikke er i tvivl om, at den udgør husets hovedfærdselsåre. 

Husets struktur sikrer et naturligt og overskueligt flow, hvor de besøgende har god mulighed for at orientere sig. Det skaber tryghed hos brugerne og har betydning for den behandling eller information, de skal modtage i huset. Træningsfaciliteter med varmtvandsbassin, træningssale og tilknyttede omklædningsrum ligger mod vest ved et mindre atrium med en åben træningstrappe.

I det nye Center for Sundhed, bliver man modtaget af et lyst og venligt interiør, hvor elementer af lyst træ, som et gennemgående element, bidrager med varme til huset. Den karakteristiske betontrappe markerer sig på skulpturel vis ud i atriet på sin vej op til øverste etage og gør atriet til et aktivt og levende rum. Støbte betongulve og -søjler præger ankomstrummet og fællesarealerne på stueplan og giver kontrast til de ellers lyse flader. I atriet transformerer det støbte gulv sig til et kunstværk af geometriske former i forskelligt farvet marmor, der sirligt er indstøbt i betongulvet. Værket suppleres af et vægrelief i bladguld og gips. Værkerne er lavet af kunstneren Pernille With Madsen. Det har været intentionen, at huset skal koble kunst og mennesker – og understøtte menneskers trivsel.

Facaderne er opbygget i betonelementer og står udvendigt i en lys tegl med grålige toner, der harmonerer med nærliggende bygninger i samme valør. Teglen sikrer en robust facade, der i sit udtryk er klassisk, og som over tid vil patinere smukt. Den del af tagfladen, som orienterer sig mod skoven er beplantet med sedum, og skaber dermed en grøn relation. Samtidig ligger den grønne tagflade en etage lavere end de øvrige tage, og sikrer på den måde et grønt kig fra 5. sal. På øvrige tagflader er der etableret solceller, der bidrager positivt til det daglige energiforbrug.

Bygningens stjerneform danner differentierede landskabs- og uderum med forskellig bearbejdning og til varieret brug. 
Det sikrer både gode og trygge adgangsforhold, plads for udeaktiviteter og den driftsmæssige logistik. 

At huset er åbent og knytter bånd til omgivelserne eksemplificeres i stueetagens varmtvandsbassin, der udover husets egne brugere eksempelvis også benyttes af sportsudøvere fra nabobygningen, Gråkjær Arena. På den måde, ved at ”lukke byen ind”, opstår en unik mulighed for husets organisationer og afdelinger for at formidle budskaber om motion, kost og andre sundhedsrelaterede informationer.

Center for Sundhed er et eksempel på, hvordan kommunale, regionale og private funktioner med fordel kan flytte sammen under samme tag og dermed drage nytte af hinanden.

 


Det siger dommerne:

 

“Smuk, fleksibel ramme om en bred vifte af sundhedstilbud. Det er lykkedes at skabe adskilte enheder med et samlende midtpunkt, som både offentlige og private, akutte og dagligdags sundhedstilbud og psykiatri vil kunne se sig selv i.
Meget smuk løsning, hvor alle funktioner bliver ligeværdige.”

“Højt kommunalt ambitionsniveau har givet mulighed for at bygge et samlet og imødekommende sundhedstilbud der fremstår udført i god kvalitet. Klart logisk overskueligt indefra. Det centrale rum medvirker til en klar intuitiv way-finding.”

“Rigtig flot arkitektur og jeg kan rigtig godt lide tanken bag byggeriet. Alt indenfor sundhed er samlet et sted, hvilket gør det lettere for brugerne at forholde sig til.”

 

Direkte link til afstemningen