Fem regionale og tre tværkommunale ambulante døgnpladser flytter ind i Center for Sundhed 1. juni 2018 under samarbejdskonstruktionen “Psykiatrien i Nordvest”. De psykiatriske sengepladser er del af de tilbud og indsatser for psykisk sårbare og psykisk, som region og kommunerne samarbejder om.

Læs mere i pressemeddelelse fra Region Midtjylland