Funktioner og sundhedstilbud

Regionale funktioner

 • Brystkræftscreeningen
 • Blodprøvetagning
 • Klinik for Leddegigt- og bindvævssygdomme
 • Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme
 • Øjenklinik
 • Jordemoderklinik
 • Fødselsforberedelse
 • Kræftklinik
 • Hjerteklinik (1. september 2021)
 • Enhed for lindrende behandling
 • Aktiv Patientstøtte
 • Akutklinik (22. september 2021 – behandling af mindre skader)
 • Røntgen (1. september 2021)
 • Lægevagt (visitation og konsultationer)
 • Tappevogn (efter sommerferien 2021)
 • Akut Ambulant Team – Udekørende hjemmebehandler team
 • Akut Ambulant Team – Døgntilbud (5 pladser)

  De regionale funktioner er primært for borgere i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.

Kommunale og regionale funktioner

Private aktører