Funktioner og sundhedstilbud

Center for Sundhed i Holstebro åbnede i sommeren 2018 og indeholder en bred vifte af sundhedstilbud, private klinikker, akutfunktioner, psykiatri – og om nogle år også udvalgte hospitalsfunktioner.

Private aktører

 

Regionale funktioner (fra 2018)

 • Ambulant behandlingspsykiatri
 • Akut Ambulant Team – Døgntilbud (5 pladser)

 

Regionale funktioner (fra 2020)

(Området er under udredning)
Blandt andet:

 • Akutklinik – behandling af mindre skader
 • Lægevagt (visitation og konsultationer)
 • Akutlægebil og vagtrum for Præhospitalet
 • Røntgen
 • Laboratoriefunktioner og blodprøvetagning
 • Jordemoderkonsultation og fødselsforberedelse
 • Brystkræftsscreeningen
 • Tappefunktion – bloddonorer
 • Medicinske ambulatoriefunktioner

De regionale tilbud er for borgere i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.