Funktioner og sundhedstilbud

Center for Sundhed i Holstebro åbnede i sommeren 2018 og indeholder en bred vifte af sundhedstilbud, private klinikker, akutfunktioner, psykiatri – og fra 2021 også udvalgte hospitalsfunktioner.

Regionale funktioner (fra 2021)

(Området er under udredning)
Blandt andet:

  • Akutklinik – behandling af mindre skader
  • Lægevagt (visitation og konsultationer)
  • Akutlægebil og vagtrum for Præhospitalet
  • Røntgen
  • Laboratoriefunktioner og blodprøvetagning
  • Jordemoderkonsultation og fødselsforberedelse
  • Brystkræftscreeningen
  • Tappefunktion – bloddonorer
  • Medicinske ambulatoriefunktioner

De regionale tilbud er for borgere i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner.