Center for Sundhed er røgfri både inde og ude. Derfor er det ikke tilladt at ryge på Center for Sundheds område. 
Der er dog nu etableret et rygeområde på hjørnet af bygningen mellem hovedindgangen og Gråkjær Arena. Området er markeret med gul, og vi henviser fremadrettet eventuelle rygere hertil. Ved indfaldsvejene fra fortove og parkeringspladser er der ligeledes opstillet betonkummer. Vi beder jer venligst slukke jeres cigaretter i en af disse, inden I går videre. 

På forhånd tak!