Om Center for Sundhed

Den nære indgang til sundhedstilbud

I maj 2018 åbnede et af de mest moderne sundhedshuse i Danmark; Center for Sundhed i Holstebro.

Center for Sundhed i Holstebro er sat i verden for at skabe bedre kvalitet og oplevelse af sammenhæng i sundhedssektoren gennem forløb tæt på borgernes hverdag.

Sammen med de praktiserende læger styrker Center for Sundhed den nære sundhedsindsats. Her samler, organiserer og tilbyder kommunale, regionale og private sundhedsaktører undersøgelser, træning, behandling, rådgivning og vejledning for både børn, unge og voksne.

For nogle borgere vil centeret blive et lokalt stoppested mellem hjem og hospital – eller omvendt. Måske kan man her nå at stå af, inden livsstil eller psykisk sårbarhed bliver til en sygdom. Målet er at fremme sundheden og forebygge akut sygdom.

Center for Sundhed i Holstebro er daglig arbejdsplads for både kommunale, regionale og private sundhedsaktører. Huset rummer i løbet af 2021 ca. 300 ansatte og en bred vifte af kommunale sundhedstilbud, private klinikker, psykiatri og i 2021 også en række ambulante klinikker for akuthospitalet i Gødstrup. Alt sammen vedkommende og tilgængeligt, tæt på hverdagen.

De regionale tilbud i centeret vil være for borgere i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner og vil være et sted, hvor pårørende, frivillige, foreninger og organisationer også er velkomne.

Center for Sundhed er et af de nyeste skud på et sundhedsvæsen i Danmark, hvor borgernes sundhed og hjælp til selvhjælp både rykker tættere på hjemmet og går hånd i hånd med en stadig mere specialiseret behandling på de nye akuthospitaler.

Byggeriet, til en samlet pris af en kvart mia. kroner, er opført af Holstebro Kommune og Region Midtjylland

Center for Sundhed ligger centralt på adressen Stationsvej 35, 7500 Holstebro, mellem Gråkjær Arena, Midt- og Vestjyllands Politi og VIA University College – 600 meter fra banegård og busterminal og få minutter fra Holstebromotorvejen.