RUNDVISNING OG FOREDRAG

Foredrag

Vores frivillige medarbejder Lis Bæk vil i ord, tekst og billeder fortælle om de sundhedstilbud, der tilbydes i Center for Sundhed.

I foredraget, der varer cirka 60 minutter, fortæller Lis Bæk om de forskellige afdelinger i centret, både de kommunale og regionale. 

Under hele foredraget er der åbent for spørgsmål.

Rundvisning

Efter foredraget viser Lis Bæk rundt i centret og fortæller om afdelingerne undervejs. Der afsluttes med kaffe og plads til spørgsmål. 

Kaffen er centret vært ved. Ønsker man brød, kan dette bestilles til en pris á kr. 10 pr. person (det er ikke tilladt selv at medbringe forplejning). 

Deltagerantal og evt. bestilling af brød bedes meddelt pr. mail senest 4 dage før rundvisningen.

Kontakt

Rundvisning i centret er gratis. Foredrag og rundvisning varer i alt ca. 90 min.

Der er et maks. deltagerantal på 25 personer pr. aften. Er jeres gruppe større, kan Lis Bæk evt. tilbyde en ekstra aften i samme uge. 

Kontakt Informationen på 9611 5050 eller Informationen.cfs@holstebro.dk for yderligere information og bestilling af rundvisning/foredrag.